bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

Hội nghị sơ kết công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy và môi trường 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

          Ngày 16/8/2018, tại Phòng họp lớn, Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC) và môi trường 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 

Đại biểu dự Hội nghị.


          Tới dự Hội nghị có đồng chí Lê Công An, Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các đồng chí cán bộ cùng đi. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có các đồng chí: Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ; Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty; Lê Văn Hoằng, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ; các đồng chí Trưởng, Phó các Phòng ban, Xí nghiệp trong Công ty; các đ/c Chủ tịch Công đoàn bộ phận; đại diện an toàn viên các Xí nghiệp; các đ/c cán bộ Kỹ thuật làm công tác ATVSLĐ; phóng viên Bộ phận Tuyên truyền thuộc Văn phòng Công ty.
          Theo báo cáo sơ kết công tác ATVSLĐ-PCCC và môi trường 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, đối với kết quả công tác ATVSLĐ-PCCC: Những tháng đầu qua, Công ty đã xây dựng, triển khai thực hiện tốt chương trình ATVSLĐ năm 2018; tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 2; tháng hành động về Môi trường và Ngày Môi trường thế giới; chỉ đạo các đơn vị trong Công ty triển khai thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCC để cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe cho người lao động nhằm phòng chống bệnh nghề nghiệp, ngăn ngừa tai nạn lao động và cháy nổ;…
          Là bộ phận chuyên trách trong lĩnh vực ATVSLĐ-PCCC, Phòng Kỹ thuật AT&MT đã phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để phản ánh việc thực hiện những quy định về ATVSLĐ tại các đơn vị; cấp phát tài liệu pháp luật, sổ tay an toàn vệ sinh viên cho lực lượng an toàn vệ sinh viên; đốc công, trưởng ca …Đồng thời, phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các lớp huấn luyện định kỳ về ATVSLĐ-PCCC, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho lực lượng an toàn vệ sinh viên, đốc công, trưởng ca và công nhân mới tuyển. Có tổng số 288 người được huấn luyện thuộc các đơn vị như: Xí nghiệp Lân nung chảy, NPK1,2,3; Supe1,2; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ (3 bước) cho 24 công nhân tuyển mới và 118 học sinh, sinh viên thực tập; huấn luyện các nhà thầu thi công tại Công ty với 27 lớp cho 301 người; hợp đồng thời vụ 9 lớp với 468 người.
Trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao động, Công ty đã thực hiện tốt các công tác như: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với tính chất công việc; Chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật cho cán bộ và người lao động đảm bảo đủ về số lượng và cơ cấu; Chế độ bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động; Thực hiện công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, trong đợt I năm 2018, Công ty đã khám sức khỏe định kỳ cho 1986 người lao động; Thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về điều kiện lao động, vệ sinh môi trường lao động theo quy định của Bộ Y tế.
          Các thiết bị sử dụng trong Công ty đều được kiểm định và cấp phép đúng quy định pháp luật, hiện nay toàn Công ty có 174 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động như thiết bị nâng hạ, thiết bị áp lực. Trong công tác quản lý các thiết bị, cơ bản các đơn vị đã làm tốt về chăm sóc và kiểm tra thường xuyên. Bên cạnh đó, Công ty tích cực tổ chức công tác kiểm tra xử lý vi phạm về an toàn lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã tổ chức được 5 cuộc kiểm tra cấp Công ty. Thông qua các đợt kiểm tra, Hội đồng đánh giá hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, nhiều đơn vị có tiến bộ như: Xí nghiệp Supe 1, NPK2, Lân nung chảy.
          Qua chấm điểm an toàn môi trường các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018, có nhiều đơn vị được đánh giá thực hiện tốt như: Xí nghiệp Supe 2, NPK1, NPK2, Lân nung chảy,…Tuy nhiên ở một số đơn vị còn các tồn tại trong vệ sinh mặt bằng, sử dụng nước sinh hoạt chưa phù hợp,… đều được đoàn kiểm tra nhắc nhở rút kinh nghiệm, xử lý trừ điểm. Do thực hiện tốt công tác an toàn lao động nên trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn Công ty chưa để xảy ra vụ tai nạn lao động nặng nào.
          Trong công tác quản lý môi trường, Công ty thực hiện tốt Quy định của Bộ Tài nguyên Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, Công ty đã tổ chức thu gom, đóng gói, dán nhãn, bảo quản lưu giữ tạm thời các chất thải nguy hại tại kho chứa riêng của Công ty. Đồng thời, hợp đồng với các đơn vị đủ chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định,…
Kết quả đạt được trong công tác quản lý môi trường 6 tháng đầu năm 2018, Phòng Kỹ thuật AT&MT đã phối hợp cùng với các đơn vị để ban hành quy trình vận hành bể thu hồi nước thải rửa lọc, Xí nghiệp Cấp thoát Nước; đưa vào vận hành ổn định quạt hút vệ sinh khu máy nghiền cục tại Xí nghiệp NPK1, nhằm giảm thiểu lượng bụi phát sinh tại khu vực và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; kiểm tra chuyên đề về sử dụng nước sinh hoạt, nước sản xuất toàn Công ty nhằm tiết kiệm tài nguyên nước. Hầu hết các đơn vị đều chủ động kiểm tra, sửa chữa hệ thống, thiết bị sử dụng để giảm thiểu nước phát sinh trong điều kiện Công ty tuần hoàn 100% nước không xả thải ra môi trường. Thực hiện trồng cây xanh năm 2018, cắt, tỉa cây xanh trước mùa mưa bão; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện sản xuất đảm bảo môi trường nước thải, khí thải và chất thải rắn phát sinh trong sản xuất;…
          Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường của Công ty trong 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị trong toàn Công ty cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về ATVSLĐ-PCCC gây thiệt hại cho người lao động và Công ty; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc thiết bị vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, cải tạo hệ thống mương rãnh thoát nước mặt; sửa chữa, cải tạo đáp ứng yêu cầu về thoát nước trên mái nhà để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, không gây ảnh hưởng đến sản phẩm, nguyên liệu và môi trường; phát huy sáng kiến cải tiến công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao dộng;…
          Tại Hội nghị, đồng chí Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Công ty đã trực tiếp trả lời thỏa đáng những đề xuất, kiến nghị của Thủ trưởng các đơn vị về công tác ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường tại các đơn vị.
 

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Công An, Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Công ty trao Bằng Khen của Bộ Công Thương tặng  5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường.


Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Công An, Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đ/c Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trao Bằng Khen của Bộ Công Thương tặng 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường.
 

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng chí Lê Công An, Trưởng Ban Kỹ thuật Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; đồng chí Văn Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ; đ/c Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty đã trao tặng Bằng Khen của Bộ Công Thương cho 5 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCC, bảo vệ môi trường.
 
Hoa Mua

 
 
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139