bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Đoàn thể

BTV, UBKT Đoàn Thanh niên Công ty tiến hành kiểm tra Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018

 

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên của Đoàn thanh niên Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao năm 2018; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát số: 01 CTr/UBKT của Ủy ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Công ty năm 2018. Trong 02 ngày 17-18/7/2018, Ban thường vụ, Uỷ ban kiểm tra Đoàn Thanh niên Công ty đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.
          Trong đợt này, đoàn công tác tiến hành kiểm tra 08 đơn vị đoàn: Xí nghiệp NPK 2, Xí nghiệp Axit, Xí nghiệp NPK 1, Công ty CP Bao bì, Xí nghiệp Supe 2, Xí nghiệp Supe 1, Xí nghiệp Đời sống, Khối Hành chính.


Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018
tại Đoàn TN Xí nghiệp NPK 2.

         Mục đích của đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018, trên cơ sở đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo trong thời gian tới; Tập trung khảo sát, tháo gỡ một số đơn vị khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động của đơn vị; Qua khảo sát phát hiện những nhân tố mới, những mô hình điển hình để rút kinh nghiệm, nhân rộng... Trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho ĐVTN, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của Công ty; Đánh giá kết quả triển khai các nội dung trọng tâm chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018 và những giải pháp để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nội dung trọng tâm 06 tháng cuối năm; Kết quả thực hiện các phongtrào cách mạng của Đoàn: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; Việc xây dựng Kế hoạch công tác năm, kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm, việc thực hiện các chỉ tiêu công tác đoàn năm 2018; Việc triển khai, kết quả đạt được trong tháng Thanh niên; việc thực hiện các công trình thanh niên, việc làm thanh niên, chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Việc tham mưu, triển khai các hoạt động tại đơn vị và tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên; Công tác tiếp nhận đoàn viên mới, đoàn viên chuyển đơn vị công tác; Công tác giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú, số liệu; Kiểm tra việc sơ kết 6 tháng đầu năm 2018; Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn, Đoàn cơ sở; công tác tập hợp, vận động đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động Đoàn...
          Kết quả đợt kiểm tra cho thấy, cơ bản tất cả các đơn vị đều thực hiện tốt các nội dung công tác Đoàn và phong trào Thanh niên 6 tháng đầu năm 2018, các đơn vị đều bám sát vào chỉ tiêu công tác năm để triển khai công việc; công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã thực tế và đi vào chiều sâu hơn, gắn với hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị; hình thức sinh hoạt Chi đoàn đa dạng hơn như: sinh hoạt nhóm, sinh hoạt online... Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại ở một số đơn vị về công tác báo cáo, ghi chép sổ sách và tập hợp thu hút ĐVTN.
          Kết thúc buổi làm việc tại các đơn vị, đoàn kiểm tra đã đánh giá những công việc mà đơn vị đã làm được, cần phát huy nhân rộng và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong thời gian tới cũng như đã trả lời các đề xuất kiến nghị của các đơn vị đối với Đoàn cấp trên. Chương trình kiểm tra đã thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch đề ra.

  
                                                              Bùi Cao Cường - Đoàn Thanh niên Công ty
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436