bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức công ty

Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp TW - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến thăm, làm việc tại Công ty


 
Thực hiện chương trình công tác năm 2017 nhằm đẩy mạnh công tác tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp. ngày 20/12/2017, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp TW và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thăm và làm việc tại Công ty về tình hình thực hiện tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2017- 2020.


Làm việc với Công ty về phía Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp có ông Nguyễn Trọng Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới DN; ông Lê Hồng Long, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới DN; ông Xuân Thế Thụ, Vụ Đổi mới DN, Văn phòng Chính phủ. Về phía Tập đoàn HCVN có ông Vũ Nhất Tâm, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự, Thường trực Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển DN; ông Nguyễn Huy Hiếu, chuyên viên Ban Tổ chức Nhân sự.
Về phía Công ty có ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; ông Nguyễn Thành Công, Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty. Cùng đại diện Công đoàn Công ty; các phòng ban: TCKT, Văn phòng, TCLĐ, XDCB, Kinh doanh, KHVT.
Ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, TGĐ đại diện Công ty trong buổi làm việc với Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương đã báo cáo tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của Doanh nghiệp, đặc biệt từ thời điểm cổ phần hóa đến nay (ngành nghề sản xuất kinh doanh; vốn điều lệ trước cổ phần hóa và hiện tại; tỷ lệ vốn điều lệ do Tập đoàn nắm giữ, cơ cấu vốn điều lệ; tăng trưởng về doanh thu, sản lượng sản xuất chính, lao động và tiền lương, lợi nhuận; sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty…). Báo cáo tóm tắt về công tác quản trị Doanh nghiệp và tái cơ cấu Doanh nghiệp giai đoạn 2013- 2016; Báo cáo tóm tắt về kết quả sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp giai đoạn  2015, 2016, 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018; Kế hoạch sắp xếp, tái cơ cấu Doanh nghiệp giai đoanh 2017 – 2020 đối với Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao (trong Đề tài tái cơ cấu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trình Bộ Công Thương tại Văn bản số 2128/HCVN – HĐTV ngày 01/12/2017, Tập đoàn sẽ thực hiện bán bớt để giảm tỷ lệ vốn điều lệ xuống mức 51% - Phù hợp với quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ) và các đề xuất kiến nghị của Công ty.
Sau 55 năm không ngừng xây dựng, phát triển và trưởng thành đã giúp Công ty trở thành một trong những Doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón và hóa chất.
Chỉ rõ những tồn tại, và xác định rõ những khó khăn trước mắt, Công ty mong muốn được định hướng với chiến lược đúng đắn để Công ty vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đặt ra, đưa Công ty vào quỹ đạo phát triển ổn định và bền vững.
 
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436