bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Tin tức

Tổng kết công tác Công đoàn, công tác Khoa học - Sáng kiến tiết kiệm năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.


 Ngày 7/4/2017, tại Hội trường Khu công nhân Supe, Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn, công tác Khoa học - Sáng kiến tiết kiệm năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) có đồng chí Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách KTXH và Thi đua khen thưởng. Về  phía Bộ Công Thương có đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Công đoàn Công Thương, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Bộ Công Thương. Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có đồng chí Ngô Đại Quang, Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cùng các đồng chí Lãnh đạo các Ban của Tập đoàn và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cùng các đồng chí là Lãnh đạo các Sở, Ban Ngành của tỉnh. Về phía Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao có các đồng chí: Đỗ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Công ty; BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên; BCH Hội Cựu chiến binh Công ty; các đồng chí Thủ trưởng các Phòng, Ban, Giám đốc XN thành viên trong Công ty; các đồng chí trong BCH các Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận, đại biểu đoàn viên Công đoàn; đại biểu người có sáng kiến, đề tài được áp dụng năm 2016; đại biểu an toàn vệ sinh viên xuất sắc năm 2016 của Công ty đã về dự đông đủ. Đến dự và đưa tin Hội nghị  có các đồng chí phóng viên báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.
Với chức năng nhiệm vụ và vai trò đại diện người lao động trong Công ty, Công đoàn Công ty đã sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc vận động cán bộ, người lao động đồng sức, đồng lòng thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tham gia quản lý sản xuất và tổ chức các phong trào thi đua: Lao động giỏi, lao động sáng tạo;  phong trào xanh sạch đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia các hoạt động xã hội từ thiện; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng. Kết quả năm 2016: Thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,6 triệu đồng/người/tháng; 44,4% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc; 48,81% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh; 7,4% công đoàn cơ sở đạt khá; 369 đoàn viên công đoàn xuất sắc, 121 nữ công xuất sắc; 32 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Công đoàn Công ty quan tâm chỉ đạo và tổ chức tốt công tác nữ công và phong trào nữ công nhân viên chức; công tác khuyến học…Với những cố gắng và nỗ lực ấy của đoàn viên công đoàn đã góp phần đưa Công ty từng bước vượt qua các khó khăn thách thức để duy trì sản xuất kinh doanh ổn định và hoàn thành cơ bản kế hoạch năm 2016. Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc. Tổng kết phong trào thi đua năm 2016, có 73,3% người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 550 người đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; 44 tổ SX đạt danh hiệu tổ lao động tiên tiến; 193 tổ đạt danh hiệu tổ lao động xuất sắc; 8 cá nhân được tặng Bằng Lao động sáng tạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 55 cá nhân được nhận Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty; 04 cá nhân được TLĐLĐVN tặng Bằng khen; 03 tập thể, 06 cá nhân được Công đoàn Công Thương tặng Bằng khen; 03 tập thể và 05 cá nhân được LĐLĐ tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; 7 tập thể và 30 cá nhân được Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tặng Bằng khen.
 Năm 2017, Công đoàn Công ty tiếp tục phối hợp với các đoàn thể trong Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính năng động, sáng tạo, tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tiết kiệm, chống lãng phí. Tham gia quản lý doanh nghiệp, phát huy những bài học kinh nghiệm trong năm 2016, xây dựng Công ty phát triển bền vững, xây dựng Công đoàn vững mạnh toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Báo cáo Tổng kết đánh giá hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường của Công ty trong năm 2016 đã nêu rõ: Năm qua, Công ty đã tổ chức thực hiện tốt phong trào sáng kiến với 356 đề tài, sáng kiến của 871 tác giả, làm lợi trên 62 tỷ đồng. Kết quả của năm 2016 so với năm 2015, tăng 42 sáng kiến, tăng 138 tác giả. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý thiết bị, chất lượng sản phẩm; công tác đào tạo, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động; bảo vệ môi trường xử lý nước thải, khí thải, bụi và chất thải rắn cũng như chất thải nguy hại. Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại và bài học kinh nghiệm.
 Năm 2017, hoạt động khoa học, sáng kiến tiết kiệm; an toàn lao động, vệ sinh môi trường và PCCN của Công ty tập trung vào một số việc trọng tâm sau: Nghiên cứu tính toán, sửa chữa tháp tiếp xúc và lựa chọn, bổ sung xúc tác phù hợp nhằm giảm hàm lượng SO2 trong khí thải của dây chuyền Axít 2 đạt quy chuẩn mới trong đợt đại tu dây chuyền tháng 5/2017. Tổ chức cải tạo, thay thế thiết bị nâng cao hiệu suất hấp thụ khí Flo tại bộ phận điều chế-XN Supe 1. Tiếp tục nghiên cứu phụ gia chống kết khối, vón cục cho sản phẩm phân bón NPK-S bón thúc có màu của Công ty đạt hiệu quả. Nghiên cứu thiết kế chuyển đổi mẫu mã bao bì các sản phẩm phân bón NPK-S bón thúc của Công ty. Nghiên cứu, áp dụng triển khai sử dụng tem chống giả và mã QR Code trên bao bì phân bón để phục vụ công tác quản lý. Phối hợp đồng bộ thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng dây chuyền, thiết kế mẫu mã bao bì đẹp, tổ chức sản xuất để cho sản phẩm NPK-S hàm lượng cao của dây chuyền NPK số 4 ra đời vào cuối năm 2017. Tiếp tục thúc đẩy để hoàn thiện đưa vào hoạt động ổn định đề tài xử lý dung dịch a xit H2SiF6 của các dây chuyền sản xuất Supe lân, tiến tới mục tiêu sản xuất không có nước thải ra môi trường trong đầu quý III năm 2017; …
Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Công đoàn Xí nghiệp A xít phát biểu tham luận về vai trò của Công đoàn trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị.
         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty đã ghi nhận đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn và đội ngũ khoa học kỹ thuật trong năm qua vào việc hoàn thành cơ bản KH SXKD, đầu tư XD cơ bản của Công ty năm 2016. Công tác vệ sinh môi trường, PCCN, ATLĐ đã được chú trọng và thực hiện tốt. Năm 2017, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Lãnh đạo Công ty luôn tin tưởng vào sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ và người lao động Công ty sẽ từng bước tháo gỡ, vượt qua khó khăn, thách thức. Đồng chí Tổng Giám đốc mong rằng, mỗi người lao động trên từng cương vị công việc cụ thể của mình, hãy luôn suy nghĩ, tìm tòi để đề ra những sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý, có tác dụng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng, giảm lãng phí, giải quyết môi trường trên tinh thần mỗi người có ít nhất một sáng kiến trong năm, để xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty, đặc biệt là những thành tích mà đội ngũ khoa học kỹ thuật, cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty đã đạt được trong năm qua. Đồng chí mong muốn trong năm 2017, bên cạnh việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Công đoàn Công ty cần phối hợp với các tổ chức khác làm tốt công tác tuyên truyền về mọi mặt để người lao động hiểu được sâu sắc hơn trách nhiệm trong việc góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển; đẩy mạnh và tiếp tục nâng cao các phong trào thi đua, cần có chỉ tiêu cụ thể và có tổng kết; chủ động phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt Hội nghị Người lao động; quan tâm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tổ chức tập huấn công tác Công đoàn, từ đó xây dựng tổ chức Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh; tiếp tục có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học kỹ thuật được áp dụng có hiệu quả trong SXKD của Công ty.  Đồng chí đề nghị, Công ty duy trì  làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và phong trào xanh - sạch - đẹp. 

Đồng chí Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách KTXH và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN); đồng chí Lý Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của TLĐLĐVN cho 8 đ/c đạt Danh hiệu Lao động sáng tạo năm 2016.
 


 

Đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐCNHCVN) và đồng chí Vũ Xuân Hồng, Ủy viên BCH CĐCNHCVN, Phó Tổng Giám đốc Công ty trao Bằng khen của CĐCNHCVN tặng công nhân lao động trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2016
 

            Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Chính sách KTXH và Thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Lý Quốc Hùng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Vũ Xuân Hồng, Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 8 đ/c đạt Danh hiệu Lao động sáng tạo năm 2016; Bằng khen của Công đoàn Công Thương; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ; Bằng khen của Công đoàn CNHC Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và XD tổ chức Công đoàn năm 2016; trao tặng Danh hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Giám đốc Công ty cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phát huy sáng kiến, tiết kiệm năm 2016.
         
Hoa Mua
      
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139