bong da
doc truyen doc truyen truyen nguoi lon truyen 18 doc truyen bao phu nu doc truyen

Cổ đông

LAS: Vợ ông Nguyễn Duy Khuyến - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc đã bán 80.000 CP

Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ Nguyễn Duy Khuyến như sau:

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Nguyệt
- Mã chứng khoán: LAS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 94.320 CP
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Duy Khuyến
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 19.800 CP 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 80.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 14.320 CP
- Lý do thực hiện giao dịch: Chi tiêu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Thời gian giao dịch:  Từ ngày 20/05/2014 đến ngày 28/05/2014.
 • « Quay lại


 • Các tin liên quan khác

  Quảng cáo Lâm thao

  • Tư vấn

   0210.3825139 - máy lẻ 3436

  • Hỗ trợ online

   0210.3825139